Bình hoa khô để bàn trang trí phong cách nhẹ nhàng BH01

  250.000

  Bình hoa khô để bàn trang trí phong cách nhẹ nhàng

  Thông tin sản phẩm

  • Tên sản phẩm: Bình hoa khô để bàn
  • Màu sắc: như ảnh
  • Loại hoa: hoa baby khô, cúc cánh bướm khô, đuôi thỏ khô, lúa mạch khô
  • Chất Liệu: Hoa thật ướp khô, màu sắc chuẩn ảnh
  • Thời gian sử dụng: Nếu bảo quản tốt có thể từ 1 lên đến vài năm

  * Sản phẩm thực nhận có thể khác với hình đại diện trên website (đặc điểm thủ công và tính chất tự nhiên của hàng nông nghiệp)